Składka członkowska

Od 2012 roku składka członkowska wynosi 100 PLN (dla emerytów 50 PLN, Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat). Zasady dokonywania płatności zostały przedstawione w Newsletter PTO nr 17/2011 i nr 1/2012 oraz na stronie PTO (www.pto.med.pl)

Linki do rejestracji i opłacania składki:
- do aktualnej informacji o rejestracji