Zarząd Oddziału w Krakowie

Przewodnicząca Oddziału:
dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska prof. nadzw.

Z-ca Przewodniczącej:
dr med. Wojciech Wysocki

Sekretarz:
dr med. Tomasz Skóra

Skarbnik:
mgr Jadwiga Tarapacz

Członkowie Zarządu:
dr n. med. Joanna Niemiec
mgr Urszula Rychlik
lek. med. Tomasz Zemełka