Zapraszamy na nową stronę dostępną pod adresem:

www.nio-krakow.plINFORMACJA TELEFONICZNA

7:30 - 15:00
Telefon: 12 63 48 000


REJESTRACJA GŁÓWNA

Telefon: 12 63 48 480
Telefon: 12 63 48 482

email: termin@onkologia.krakow.pl


KOORDYNATORZY DS. PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

(z kartą DiLO)

Telefon: 12 63 48 400
Telefon: 12 63 48 424

email: pakiet@onkologia.krakow.pl


Witamy na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie. Odwiedzający tę stronę Goście znajdą tutaj między innymi: informacje dla pacjentów, wiadomości dla lekarzy i pracowników systemu ochrony zdrowia oraz ogłoszenia dla partnerów przemysłowych.


Radioterapua protonowa
Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych


Więcej informacji:

ZawiadomienieZawiadomienie o wyborach do Rady Naukowej


Więcej informacji:

Zawiadomienie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe profesora
w Klinice Chirurgii Onkologicznej
i
w Klinice Ginekologii Onkologicznej

Miejsce pracy
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Ul. Garncarska 11, 30-115 Kraków

Więcej informacji:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Zapraszamy na nową stronę dotępną pod adresem:

www.nio-krakow.pl
Informujemy, że w dniu 19.02.2021 r. pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – Dyrektora Oddziału w Krakowie zostało powierzone prof. dr hab. n. med. Januszowi Rysiowi.


W Narodowym Instytucie Onkologii pracuje od 1984 r., od roku 2001 na stanowisku Kierownika Zakładu Patomorfologii Nowotworów. W Centrum Onkologii uzyskał stopień doktora nauk medycznych (1992) i doktora habilitowanego nauk medycznych (2002), a w roku 2013 tytuł profesora zwyczajnego. Jest specjalistą II stopnia z zakresu patomorfologii.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 170 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych; ich tematem wiodącym są badania dotyczące morfologii nowotworów złośliwych piersi i tkanek miękkich oraz nowych markerów i testów diagnostycznych na potrzeby diagnostyki nowotworów.
Członek Polskiego Towarzystwa Patologów (w latach 2002 – 2019 skarbnik Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz European Society of Pathology. Od roku 2009 Redaktor Naczelny kwartalnika Polish Journal of Pathology – czasopisma z listy filadelfijskiej.
Nagrodzony „Złotym krzyżem zasługi (2011) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).
Serdecznie gratulujemy!

09.09.2020

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU


06.08.2020

Ogłoszenie o konkursie na STANOWISKA KIEROWNIKÓW: Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Kliniki Urologii Onkologicznej, Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Kliniki Radioterapii, Zakładu Radioterapii, Kliniki Onkologii Klinicznej, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku operacyjnego.


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie składa serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy wspierają Naszą działalność w tym trudnym okresie pandemii. Do tego grona należą, m.in.:

 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Grupa 3 Druk spółka z o.o. sp.k,
 • Koło Gospodyń Wiejskich – Czernichów,
 • "Wołowice i okolice wspierają medyków”,
 • Krakowski Komitet Zwalczania Raka,
 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Roche Polska Sp. z o.o, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Zakład Krawiecki Hanna Adaszak,
 • Zakłady Chemiczne Alventa S.A. z Alwerni – Wiesław Hałucha.

Podziękowania i wyrazy uznania należą się także wszystkim pracownikom Instytutu, którzy pomagają pacjentom od momentu wejścia na teren Instytutu, aż do momentu jego opuszczenia. W szczególności należy podziękować kadrze lekarskiej, pielęgniarskiej i pozostałemu personelowi, który ma bezpośredni kontakt z pacjentem.

Nie zapominamy także o pacjentach, których podziwiamy za cierpliwość, zrozumienie i dostosowanie się do tej nietypowej sytuacji.


Informacje dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie związane z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.

  Pacjenci zgłaszający się do NIO-PIB, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, są proszeni o dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia - przed przyjęciem do przychodni przyklinicznej lub oddziału klinicznego.

  Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii im. Mari Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie (NIO-PIB) informuje, że pomimo znoszenia obostrzeń w przestrzeni publicznej związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na terenie NIO-PIB nadal obowiązują zasady wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu.

 1. REJESTRACJA dla pacjentów czynna jest w godzinach 7:00 - 14:35

  W holu przy rejestracji może przebywać jednocześnie 10 pacjentów, którzy wcześniej zostali poddani triażowi w namiocie (pomiar temperatury, wywiad epidemiologiczny). Pozostali pacjenci oczekują przed drzwiami wejściowymi i są sukcesywnie wpuszczani na teren NIO-PIB przez portiera. W celu usprawnienia pracy w namiocie triażowym, jeżeli jest taka możliwość, prosimy o wcześniejsze pobranie i wypełnienie załączonego formularza. [POBIERZ FORMULARZ]
 2. Pacjenci, którzy zakończyli leczenie onkologiczne co najmniej 5 lat temu winni zgłaszać się do dalszej kontroli u lekarza POZ.
 3. Na terenie NIO-PIB obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez pacjentów, osobę im towarzyszącą oraz personel, oraz stosowanie zasad higieny rąk poprzez ich mycie lub/i dezynfekcję.
 4. U wszystkich pracowników wchodzących do NIO-PIB dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na nowotwory, wprowadzony jest zakaz wejścia na teren NIO-PIB osób postronnych. W przypadku wejść koniecznych stosowane są odpowiednie procedury
 6. Do NIO-PIB wchodzi tylko pacjent. Jeżeli pacjent wymaga pomocy osób trzecich, na teren NIO-PIB wchodzi z nim tylko jedna osoba towarzysząca. Pacjenci przychodzący bez osoby towarzyszącej, a wymagający pomocy proszeni są o zgłaszanie tego faktu portierowi.
 7. W obszarze Przychodni Przyklinicznej obowiązuje zasada ,,zachowania dystansu”, dlatego prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin planowanych wizyt, tak aby zapobiec kumulacji ilości pacjentów jednocześnie oczekujących na przyjęcie w poradni.
 8. W NIO-PIB obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach.
 9. Pacjenci NIO-PIB, którzy mają wyznaczone terminy wizyt kontrolnych, badań diagnostycznych lub/i przyjęcia do leczenia, a zaobserwowali u siebie objawy infekcji, szczególnie górnych dróg oddechowych lub grypopodobnych (gorączka, kaszel, duszność), lub mieli styczność z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID 19 proszeni są o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z NIO-PIB celem przesunięcia terminu.
 10. Numery telefonów: 12 634 84 80, 12 634 84 82

  Adres email: termin@onkologia.krakow.pl

 11. W przypadku podejrzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 u pacjenta wchodzącego na teren NIO-PIB, wdrażane są przez personel odpowiednie procedury (izolacja pacjenta), zapobiegające możliwości rozprzestrzeniania się potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego.
 12. Pacjenci przyjmowani do leczenia w oddziałach szpitalnych NIO-PIB zobowiązani są do wykonania badania na obecność infekcji wirusem SARS-CoV-2. Badanie zostanie przeprowadzone w poprzedzającym przyjęcie do szpitala dniu roboczym, w wyznaczonej strefie w pobliżu namiotu triażowego. Warunkiem przyjęcia do leczenia w oddziale szpitalnym NIO-PIB jest ujemny wynik przeprowadzonego testu. O wyniku testu zainteresowani Pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie przed terminem przyjęcia do szpitala.
 13. Pacjenci poddani testowi na obecność infekcji wirusem SARS-CoV-2 opisanemu w p. 11 są zobowiązani - w okresie przed przyjęciem do szpitala - ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami i unikać przebywania w miejscach innych niż miejsce zakwaterowania.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń i zrozumienie powagi sytuacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie wszelkich wątpliwości związanych z organizacją pracy NIO w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Centrum Onkologii Odział w Krakowie


przyspieszacz liniowy Varian Truebeam

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
tel. centrala 12 634 80 00, fax 12 423 10 76


iso lifescience