Doktoraty

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Zaproszenie

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams
iso lifescience