Rzecznik Prasowy

Maja Marklowska-Tomar
tel. +48 798 744 863
e-mail: maja.marklowska-tomar@onkologia.krakow.pl

W Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie chorzy leczeni są zgodnie z najnowszymi trendami światowymi

Prof. Krzysztof Składowski p.o. dyrektora krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii

Komunikat z 19 września 2020 r. w sprawie zakażeń
SARS-CoV-2

Do 21 wzrosła liczba osób, u których badania molekularne potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2. Wśród nich jest 17 pacjentów i 4 pracowników medycznych z Kliniki Radioterapii. Obecnie przebywają w niej jeszcze 2 zakażone pacjentki, które czekają na przetransportowanie do oddziału zakaźnego i izolatorium. Przyjęcia do Kliniki Radioterapii zostały wstrzymane na tydzień. Wszystkie pozostałe kliniki, Przychodnia Przykliniczna oraz zakłady Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie pracują normalnie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Zgodnie z planem wykonywane są też badania diagnostyczne. Pacjenci leczeni w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie są bezpieczni i otoczeni należytą opieką. Jak już informowaliśmy, pierwszy dodatni wynik testu na obecność koronawirusa został potwierdzony w ubiegłym tygodniu u pacjenta, u którego wystąpiła gorączka. Następnie badaniom poddano wszystkie osoby, które miały z tym pacjentem bezpośredni kontakt – u 17 pacjentów i 4 członków personelu medycznego badania dały wynik pozytywny. Zakażonych pacjentów przetransportowano do oddziału zakaźnego lub izolatorium, natomiast zakażeni pracownicy medyczni zostali objęci izolacją pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego. 13 pracowników medycznych, u których wyniki testów były negatywne, zostało skierowanych na kwarantannę. Klinika Radioterapii podzielona jest na 3 niezależne odcinki. Zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono tylko na jednym z nich, tzw. odcinku A, który jest odseparowany od dwóch pozostałych odcinków i ma oddzielną obsadę lekarsko-pielęgniarską. Aby sprostać wymaganiom zapewnienia bezpieczeństwa i wysokim standardom jakości leczenia, podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć również do dwóch pozostałych odcinków kliniki. O wznowieniu przyjęć poinformujemy w oddzielnym komunikacie. Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w Instytucie w czasie pandemii, tj. o noszeniu maseczki ochronnej, zachowywaniu bezpiecznego dystansu i dezynfekcji rąk. Na terenie szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin, ograniczamy również wstęp osobom towarzyszącym pacjentom zgłaszającym się na badania i leczenie ambulatoryjne. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, którzy wymagają stałej opieki.

Komunikat z 18 września 2020 r. w sprawie zakażeń
SARS-CoV-2

U 15 pacjentów i 3 pracowników medycznych Kliniki Radioterapii krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii badania molekularne potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2. Obecnie w Klinice pozostaje jeszcze 7 zakażonych pacjentów, zdecydowana większość z nich jest bezobjawowa, pozostali mają skąpe objawy, np. stan podgorączkowy. Dodatni wynik testu na obecność koronawirusa u pierwszego pacjenta został potwierdzony w ubiegłym tygodniu. Wykonano go z uwagi na wystąpienie u tego pacjenta gorączki. W dalszej kolejności wykonano testy wszystkim osobom, które miały kontakt z tym pacjentem. U 3 osób z personelu medycznego badanie dało dodatni wynik, obecnie pozostają one w izolacji domowej, natomiast kolejnych 13 pracowników medycznych pozostaje na kwarantannie, ich wyniki były ujemne. Klinika Radioterapii podzielona jest na 3 niezależne odcinki. Zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono tylko na jednym z nich, tzw. odcinku A, i to tam – do czasu przekazania do oddziałów zakaźnych lub izolatoriów – przebywa obecnie 7 zakażonych pacjentów (pozostali już zostali przetransportowani do innych placówek medycznych). Odcinek ten jest odseparowany od reszty, wdrożone zostały wszystkie obowiązujące procedury sanitarno-epidemiologiczne, a pozostający na dwóch pozostałych odcinkach chorzy są bezpieczni. Poza Kliniką Radioterapii, do której czasowo wstrzymano przyjęcia, szpital pracuje w normalnym trybie. Pacjenci są przyjmowani do pozostałych klinik i do przychodni, zgodnie z planem wykonywane są również badania diagnostyczne.


iso lifescience