Zakład Epidemiologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachtan
tel. 12 63 48 240
e-mail: jadwiga.rachtan@onkologia.krakow.pl

Zakład Epidemiologii prowadzi badania naukowe w dziedzinie epidemiologii opisowej i analitycznej. Organizuje i nadzoruje rejestrację nowotworów złośliwych w województwie małopolskim (Małopolski Rejestr Nowotworów). W ramach prowadzonych badań Zakład współpracuje z instytucjami naukowymi w Europie i w Polsce:

Krajowe Programy Badawcze KBN

Zakład prowadził ogólnopolski program „Ocena częstości występowania rodzinnego raka płuca u kobiet w Polsce” (PBZ-KBN-090/P05/13), ponadto brała udział w programach: „Ocena częstości występowania rodzinnego raka sutka w populacji polskiej" (4P05B10912), „Ocena częstości mutacji genów BRCA1 i CHEK2 w populacji polskiej – z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego oraz struktury zachorowań na nowotwory w rodzinach nosicielek tych genów”(PBZ-KBN-090/P05/02).

Zakład uczestniczył też w realizacji programu Unii Europejskiej „Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk (NAS extention) Cancer Risk Biomarkers” (CRB – NAS QLK5-CT-2002-02831).

Wybrane Publikacje

  1. Rachtan J, Sokołowski A, Geleta M, Molong Ł, Żmurko R, Widawska A. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2002-2004.Centrum Onkologii–Instytut im. M.Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, Kraków 2006.
  2. Kwiatkowska E, Skasko E, Niwińska A, Wojciechowska-Lacka A, Rachtan J, Nowakowska D, Konopka B, Janiec-Jankowska A, Paszko Z, Steffen J. Low frequency of the CHECK2* 1100 del C mutation amony breast cancer probants from three regions of Poland. Neoplasma 2006,4,305-308.
  3. Rachtan J, Sokołowski A, Geleta M, Widawska A, Żmurko R, Molong Ł. Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2007, 2008, 2009, 2010 roku. Centrum Onkologii-Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Kraków 2007, 2008, 2009,2010.
  4. Boffeta P, van der Hel O, Norppa H, Fabianowa E, Fucic A, Gundy S, Lazutka J, Cebulska-Wasilewska A, Puskailerowa D, Znaor A, Kelecsenyi Z, Kurtinaitis J, Rachtan J, Forni A, Vermeulen R, Bonassi S.Chromosomal aberrations and cancer risk: Results of a cohort study from Central Europe. Am J Epidemiol 2007,165,36-43.
  5. Sant M, Aareleid T, Artioli ME, Berrino F, Coebergh JW, Colonna M, Forman D, Hedelin G, Rachtan J, Lutz JM, Otter R, Raverdy N, Plesko J, Žakelj Primic M, Tagliabue G.Ten year survival and risk of relapse for testicular cancer: A EUROCARE high resolution study.Eur J Cancer 2007,43,585-592.
  6. Rachtan J, Sokołowski A, Niepsuj S, Zemła B, Zwierko M. Familial lung cancer risk among women in Poland. Lung Cancer 2009,65,138-143.
  7. Gatta G, Zigon G, Buemi A, Coebergh JW, Colonna M, Contiero P, Denis L, Grosclaude P, Guizard AV, Sanchez-Perez MJ, Plesko I, Ondrusova M, Rachtan J, Valdagni R, Velten M, Vercelli M, Berrino F. Prostate cancer treatment in Europe at the end of 1990s. Acta Oncol 2009,48,867-873.
  8. Bouvier AM, Sant M, Verdecchia A, Forman D, Damhuis R, Coebergh JW, Crocetti E, Crosignani P, Gafa L, Launoy G, Martinez-Garcia C, Plesko I, Pompe-Kirn V, Rachtan J, Velten M, Vercelli M, Zwierko M, Esteve J, Faivre J. What reason lie behind long-term survival differences for gastric cancer within Europe? Eur J Cancer 2010,46,1086-1092.
  9. Gatta G, Zigon G, Aareleid T, Ardanaz E, Bielska-Lasota M, Galceran J, Góźdź S, Halkulinen T, Martinez-Garcia C, Plesko I, Primic-Zakelj M, Rachtan J, Tagliabue G, Vercelli M, Faivre J. Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998; A EUROCARE High Resolution Study. Acta Oncol 2010,49,776-783.
  10. Allemani C, Storm H, Voogd AC, Holli K, Izarzugaza I, Torrella-Ramos A, Aareleid T, Ardanaz E, Colonna M, Crocetti E, Danzon A, Federico M, Garau I, Grosclaude P, Hėdelin G, Martinez-Garcia C, Peignaux K, Plesko I, Primic – Zakelij M, Rachtan J, Tagliabue G, Tumino R, Traina A, Tryggvadottir L, Vercelli M, Sant M.Variation in „standard care” for breast cancer across Europe: A EUROCARE-3 high resolution study. Eur J Cancer 2010,46,1528-1536.

iso lifescience