Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

p. o. Kierownika: dr n. med. Joanna Anioł
tel. 12 63 48 259

Struktura Zakładu

Działalność kliniczna i naukowa

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prowadzona jest diagnostyka nowotworów we wszystkich lokalizacjach. Zakład wyposażony jest w aparat do wykonywania konwencjonalnych badań radiologicznych, 16-to rzędowy tomograf komputerowy, dwa aparaty mammograficzne (analogowy i cyfrowy), trzy ultrasonografy oraz rezonans magnetyczny.

Prowadzimy ścisłą współpracę z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Zakładem Radioterapii jak również innymi klinikami naszego Instytutu. Wykonujemy biopsją cienkoigłową, gruboigłową oraz biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią zmian w piersiach zarówno pod kontrolą USG jak i biopsję steretaktyczną mikrozwapnień na stole.

Poza tym wykonujemy biopsję cienkoigłową narządów miąższowych, węzłów chłonnych oraz biopsję cienko i gruboigłową tkanek miękkich. Zakładamy igły lokalizacyjne do podejrzanych zmian w piersiach przed zabiegiem oszczędzającym zarówno pod kontrolą mammografii jak również pod kontrolą ultrasonografii. W naszym zakładzie wykonujemy również diagnostykę zmian gruczołu krokowego: TRUS, biopsję gruboigłową pod kontrolą TRUS, rezonans magnetyczny oraz badania perfuzyjne gruczołu krokowego.

Wybrane publikacje

  1. Strzetelski, K. Bilik, B. Niwińska, G. Skrzyński, E. Łuczyńska, Ultrasound evaluation of the mammary gland tissue structure in preparturient heifers, Journal of Animal and Feed Sciences 2004, 13, suppl 2, 7-10,
  2. E. Łuczyńska, J. Anioł, S. Dyczek, J. Mituś A. Stelmach, A. Sokołowski, Estimation of the prognostic value of some clinical factors and mammographical signs in breast cancer, Polish Journal of Radiology 2006, 71,4,10-19
  3. E.Łuczyńska, J. Anioł, S. Dyczek, J. Mituś, A. Stelmach, Ductal Carcinoma in situ (DCIS) and invasive ductal Carcinoma (IDC) in patients with breast lesion marked by the localized needle 2006,71,4,20- 24,
  4. E. Łuczyńska, J. Anioł, J. Szczudlo, A. Stelmach, J. Jaszczyński. M. Hartel, M. Konopka Perfusion of prostate cancer: correlation between p- Ct and whole – mount pathology- case report, Polish Journal of Radiology 2006, 71,
  5. Łuczyńska E, Anioł J, StelmachA, Jaszczyński J, The value of perfusion CT in evaluation the locoregional staging in post-radical prostatectomy patients with elevated PSA level in blood serum, Polish Journal of Radiology 2008; 73(2);13-17

iso lifescience