Zakład Fizyki Medycznej

p. o Kierownika: mgr inż. Damian Kabat
tel. 12 63 48 226
e-mail: damian.kabat@onkologia.krakow.pl

Struktura Zakładu
Pracownia Komputerowego Planowania Leczenia
Pracownia Kontroli Jakości Radioterapii
Pracownia Dozymetrii Klinicznej

Ogólna charakterystyka działalności naukowej Zakładu

Tematyka badań naukowych Zakładu dotyczy rozwoju
i wdrożenia nowych metod planowania leczenia w teleradioterapii
i brachyterapii (radioterapia konformalna, IMRT) rozwoju nowych technik radioterapii, studiów nad zastosowaniem promieniowania silnie jonizującego (wiązek jonowych i neutronowych) w radioterapii, rozwoju i wdrażania w Narodowym Instytucie Onkologii nowych metod dozymetrii klinicznej oraz systemów zapewnienia jakości w radioterapii. Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w opracowywaniu nowych rozporządzeń prawnych dotyczących ochrony radiologicznej w dziedzinie medycyny i konsultują działalność krajową w tym zakresie. Zakład posiada zgodę Prezesa PAA do prowadzenia kursów w zakresie ochrony radiologicznej dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii. Pracownicy Zakładu prowadzą kursowe zajęcia dydaktyczne w dziedzinie fizyki medycznej dla studentów AGH i UJ, szkolą fizyków medycznych z innych ośrodków radioterapii w kraju oraz szkolą (w zakresie fizycznych podstaw radioterapii i technik planowania leczenia) lekarzy radioterapeutów w ramach prowadzonych w Narodowym Instytucie Onkologii kursów specjalizacyjnych radioterapii onkologicznej. Zakład posiada akredytację CMKP do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej i szkoli obecnie 12 osób w tym zakresie. Zakład współpracuje naukowo z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w zakresie fizyki radiacyjnej i dozymetrii termoluminescencyjnej. Zakład uczestniczy w międzynarodowym projekcie MAESTRO 6 Europejskiego Programu Ramowego, jako członek tej kolaboracji.

Wybrane publikacje

  1. M.P.R. Waligórski, R. Barańczyk, S. Hyödynmaa, J. Eskola, J. Lesiak, B. Rozwadowska-Bogusz, A. Kołodziejczyk (2006) A TL-based anthropomorphic benchmark for verifying 3-D dose distributions from external electron beams calculated by radiotherapy treatment planning systems. Radiat. Prot. Dosim.; 120; 74.
  2. M.P.R. Waligórski, M. Hollmark, J. Lesiak (2006)A simple track structure model of ion beam radiotherapy, Radiat. Prot. Dosim.; 122: 471-474.
  3. M.P.R. Waligórski, R. Barańczyk, S. Hyödynmaa, J. Eskola, J. Lesiak, B. Rozwadowska-Bogusz, A. Kołodziejczyk: (2006), A TL-based anthropomorphic benchmark for verifying 3-D dose distributions from external electron beams calculated by radiotherapy treatment planning systems. Rad. Prot. Dosim.; 120: 74-77;
  4. B. Sas-Korczyńska, B. Romanowska-Dixon, J. Skołyszewski, J. Lesiak (2006) Choroidal metastases of malignancies. Review of treatment methods with special regard to application of radiotherapy. Klinika Oczna; 108: 346-52.
  5. K. Kisielewicz, M. Wawrzak, D. Kabat, J. Lesiak (2007) Kontrola jakości aparatów stosowanych w rentgenodiagnostyce. Przegląd Lekarski; 64 Wydanie specjalne: 79-82.
  6. D. Nahajowski, E. Góra, B. Rozwadowska-Bogusz, J. Lesiak, B. Polak, D. Kabat, P. Zawadzki, M.P.R.Waligórski: 43 (2008) Evaluation of the relative effectiveness of LiF-based TL detectors for electron radiotherapy beams over the energy range 6–20MeV, Radiat. Meas.; 43: 879 – 882;
  7. D. Kabat, D. Nahajowski, E. Góra, B. Rozwadowska-Bogusz, J. Lesiak, B. Polak, Ł. Czopyk, P. Olko, M.P.R. Waligórski: (2008) On the clinical applicability of large-area 2-D TL dosimetry for verifying small photon radiotherapy beams. Radiat. Meas.; 43: 1004.

iso lifescience