Zakład Radioterapii

p. o. Kierownika: dr. n. med. Piotr Brandys
e-mail: piotr.brandys@onkologia.krakow.pl
tel. 12 63 48 207

Oferta kliniczna

W Zakładzie Radioterapii realizowane są pod nadzorem specjalistów radioterapii nowotworów świadczenia terapeutyczne z zakresu teleradioterapii (tzn.gdy źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz chorego), brachyterapii ( tzn.gdy źródło promieniowania wprowadzane jest do guza lub umieszczane w jego najbliższym sąsiedztwie) jak również świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia radioizotopami. Stosowane w Zakładzie techniki leczenia są analogiczne do technik dostępnych w najlepszych ośrodkach światowych.

Zakład wyposażony jest w 4 przyśpieszacze, 2 symulatory oraz 1 tomograf komputerowy funkcjonujące w systemie zarządzania VARIS.

Na wyposażeniu Pracowni Medycyny Nuklearnej znajduje się urządzenie SPECT/CT MEDISO AnyScan S.C. 2009 co umożliwia wykonywanie procedur z zakresu:
 1. diagnostyki izotopowej z zastosowaniem 99 mTc t.j.
  • scyntygrafii kośćca
  • scyntygrafii nerek
  • scyntygrafii tarczycy
  • lokalizacji węzła wartowniczego
  • skojarzonej diagnostyki izotopowej i TK
 2. diagnostyki poterapeutycznej po podaniu 153 Sm EDTMP
Ponadto wykonywane są następujące procedury terapeutyczne:

Na wyposażeniu Pracowni Brachyterapii jako jednostki organizacyjnej Zakładu znajduje się oprócz mikroselektronu HDR osprzęt umożliwiający przeprowadzenie nowoczesnych aplikacji u chorych na raka płuc, przełyku, piersi, odbytnicy, skóry , raka prostaty oraz u pacjentek z nowotworami narządu rodnego. Nowoczesny system planowania leczenia umożliwia przeprowadzenie brachyterapii raka prostaty w czasie rzeczywistym jako element leczenia skojarzonego z teleradioterapią co aktualnie uznawane jest za optymalny sposób postępowania.

Większość aplikacji przeprowadzana jest pod bezpośrednim nadzorem lekarza - anestezjologa.

Pracownia Brachyterapii wyposażona jest również w aparat do hipertermii co umożliwia kojarzenie ze sobą brachyterapii i teleradioterapii z hipertermią śródtkankową i powierzchniową celem uzyskania możliwości najlepszego efektu terapeutycznego.

Wyposażenie Zakładu Radioterapii pozwala na prowadzenie z niezwykłą precyzją leczenia napromienianiem zmian nowotworowych praktycznie w każdej lokalizacji. Jednocześnie stosowane procedury kontrolne zabezpieczają pacjenta przed możliwością błędu, minimalizując jednocześnie prawdopodobieństwo wypadków radiacyjnych. Ponadto wszystkie związane z prowadzoną terapią rozwiązania logistyczne oprócz dbałości o bezpieczeństwo chorego i jakość prowadzonego leczenia nakierowane są na zapewnienie pacjentowi maksymalnego komfortu leczenia oraz zapewnienie systematycznych kontroli po jego zakończeniu.

Działalność dydaktyczna

W Zakładzie Radioterapii prowadzone są szkolenia dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakresie radioterapii onkologicznej, jak również szkolenia i kursy doszkalające dla lekarzy innych specjalizacji, techników radioterapii i innego personelu współuczestniczącego w leczeniu napromienianiem chorych.

Wybrane Publikacje

 1. Karolewski K., Kojs Z., Urbański K., Jakubowicz J., Blecharz P., Dymek P., Reinfuss M. (2006) The efficiency of treatment in patients with uterine-confined endometrial cancer. Eur. J. Gynaec. Oncol.; XXVIIŁŁ: 579-584.
 2. Krzakowski M., Dziadziuszko R., Jassem J., Olszewski W., Orłowski T., Reinfuss M., Roszkowski-Śliż K., Rzyman W. (2007) Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Onkologia w Praktyce Klinicznej; 3 (supl. C): 69-88.
 3. Popiela T., Drews M., Jeziorski A., Kołodziejczyk P., Kowalska T., Krawczyk M. Kulig J., Lampe P., Legutko J., Murawa P., Nowak W., Pawlicki M., Polkowski W., Richter P., Sierżęga M., Skuciński J. (2007) Nowotwory żołądka, brodawki Vatera, jelita cienkiego, trzustki, wątroby, przewodów żółciowych i pęcherzyka żółciowego. W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Onkologia w Praktyce Klinicznej; 3 (supl. C), 108-149.
 4. Richter P., Pach R., Kowalska T., Pawlęga J., Kulig J., Popiela T. (2007) Znaczenie kliniczne interwału czasowego pomiędzy przedoperacyjną radioterapią 25 Gy a zabiegiem operacyjnym w leczeniu raka odbytnicy. Nowotwory. Journal of Oncology; 57: 659-664.
 5. Jakubowicz J., Reinfuss M., Blecharz P., Skotnicki P., Szatkowski W., Krzystek-Małecka H. (2008) Wyniki i powikłania równoczesnej radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy Współczesna Onkologia, 12: 143-147.
 6. Jakubowicz J., Reinfuss M., Blecharz P., Skotnicki P., Szatkowski W., Krzystek-Małecka H. ( 2008) Wpływ anemii na wyniki radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy. Współczesna Onkologia, 12: 179-183.

iso lifescience