Klinika Radioterapii

p. o. Kierownika:
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek
tel. 12 63 48 363
tel. 12 63 48 305 (sekretariat)
e-mail: malgorzata.klimek@onkologia.krakow.pl


Pracownicy Kliniki

lek. med. Agnieszka Chrostowska
lek. med. Dariusz Martynów
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski
dr n. med. Anna Mucha-Małecka
dr n. med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska
dr n. med. Tomasz Skóra
lek. med. Dominika Wojton-Dziewońska
lek. med. Monika Wójtowicz-Grzesik

p.o. Oddziałowej Kliniki
mgr piel. Anna Zaborowska

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza realizowana w Klinice dotyczy przede wszystkim radioterapii, która stosowana jest zarówno samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi metodami (chemioterapią, leczeniem ukierunkowanym molekularnie) oraz w postępowaniu adjuwantowym i neoadjuwantowym w odniesieniu do leczenia chirurgicznego.
Zespół specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej zapewnia prowadzenie radioterapii zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami.
Radioterapia realizowana jest przy wykorzystaniu nowoczesnych konformalnych technik napromieniania takich jak: napromienianie o zmiennym natężeniu mocy dawki (IMRT), techniki łukowe (V-MAT), stereotaktyczna radioterapia (SBRT). Dzięki współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie mamy możliwość stosowania radioterapii protonowej z wykorzystaniem wiązki skanującej w określonych wskazaniach klinicznych (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku).
Poza radykalnym leczeniem przyczynowym prowadzimy również leczenie wspomagające oraz radioterapię paliatywną.
W trakcie hospitalizacji wszystkim pacjentom zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz opiekę psychologa, możliwość rehabilitacji i w razie konieczności konsultacje specjalistyczne w innych dziedzinach medycyny.
Działalność Kliniki obejmuje również porady, konsultacje z zakresu radioterapii onkologicznej oraz badania kontrolne u chorych po leczeniu, które prowadzone są w Poradni Radioterapii w Przychodni Przyklinicznej Centrum Onkologii w Krakowie.

Działalność naukowa

Zespół Kliniki realizuje zadania badawcze wynikające z Planu Naukowego Centrum Onkologii.
Działalność naukowa skoncentrowana jest na następujących zagadnieniach:

Wyniki badań, w których uczestniczą pracownicy Kliniki publikowane są w czasopismach naukowych oraz prezentowane na konferencjach naukowych (wykaz aktywności naukowej pracowników Kliniki dostępny jest w Sekretariacie Naukowym COI-OK).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Kliniki Onkologii prowadzą również działalność dydaktyczną, która obejmuje między innymi:

Wybrane publikacje

 1. Skóra T., Nowak-Sadzikowska J., Mucha-Małecka A., Szyszka-Charewicz B., Jakubowicz J., Gliński B. Postoperative irradiation in patients with pT3-4N0 laryngeal cancer: results and prognostic factors. European Arch Otorhinolaryngol 2015; 272: 673-679
 2. T. Walasek, B. Sas-Korczyńska, T. Dąbrowski, M. Reinfuss, J. Jakubowicz, P.Blecharz, E. Łuczyńska, Z. Darasz, P. Skotnicki. Palliative thoracic radiotherapy for patients with advanced non-small cell lung cancer and poor performance status. Lung Cancer 2015; 87: 130-135
 3. Niemiec J., Adamczyk A., Ambicka A., Mucha-Małecka A., Wysocki W.M., Majchrzyk K., Ryś J. BGX-Ki-67 Index as Supplementary Marker to MIB-1 Index, Enabling More Precise Distinction Between Luminal A and B Subtypes of Breast Carcinoma and Eliminating the Problem of Membranous/Cytoplasmic MIB-1 Staining. Am J Clin Pathol 2015; 143: 419-429
 4. Mucha-Małecka A., Składowski K., Lange D. Histopathological factors influencing results of combined treatment in patients with laryngeal cancer. Polish Journal of Pathology 2015; 66(3): 260-268
 5. Kukiełka A.M., Strnadt V., Stauffer P., Dąbrowski T., Hetnał M., Nahajowski D., Walasek T., Brandys P., Matys R. Salvage brachytherapy in combination with interstitial hyperthermia for locally recurrent prostate carcinoma following external beam radiation therapy: a prospective phase II study. Journal of Contemporary Brachytherapy 2015, 7, 3: 254-258
 6. Kudzia R., Nahajowski D., Kukiełka A.M., Dąbrowski T., Dybek D., Brandys P., Waligórski M.P.R. Does microwave interstitial hyperthermia prior to high-dose-rate brachytherapy change prostate volume or therapy plan parameters? International Journal of Hyperthermia 2015; 31(5): 568-573
 7. J. Niemiec, B. Sas-Korczynska, A. Harazin-Lechowska, D. Martynow, A.Adamczyk. Lymphatic and blood vessels in male breast cancer. Anticancer Res 2015; 35: 1041-1048
 8. B. Sas-Korczynska, A. Adamczyk, J. Niemiec, A. Harazin-Lechowska, A. Ambicka, J.Jakubowicz. Androgen receptor in male breast cancer. Pol J Pathol 2015; 66(4): 347-352
 9. Rychlik U., Nowak-Sadzikowska J., Jakubowicz J., Tarapacz J., Stasik Z., Wójcik E., Kulpa J.K. CYFRA 21-1, CEA i wybrane wykładniki stanu zapalnego u chorych na inwazyjnego naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego. Diagnostyka Laboratoryjna 2015; 51(1): 15-22
 10. Roszkowski K., Filipiak J., Wiśniewska M., Mucha-Małecka A., Basta P. Potential survival markers in cancer patients undergoing chemotherapy. Clinical and Experimental Medicine 2015; 15: 381-387
 11. A.Grela-Wojewoda, J. Niemiec, B. Sas-Korczyńska, I. Cedrych, M.Domagała-Haduch, A. Adamczyk, A. Ambicka, J. Kołacz, J. Jakubowicz. Prognostic role of nodal status and clinically asymptomatic valvular insufficiency in patients with HER2-postive breast cancer treated with chemotherapy, radiotherapy and trastuzumab in an adjuvant setting. Anticancer Res 2015; 35: 4063-4072
 12. E. Luczynska, J. Niemiec, A. Ambicka, A. Adamczyk, T. Walasek, J. Ryś, B.Sas- Korczyńska. The correlation between blood and lymphatic vessel density and results of Contrast-Enhanced Spectral Mammography. Pol J Pathol 2015; 66(3): 310-322
 13. Adamczyk A., Niemiec J., Ambicka A., Mucha-Małecka A., Ryś J., Mituś J., Wysocki W.M., Cichocka A., Jakubowicz J. Survival of breast cancer patients according to changes in expression of selected markers between primary tumor and lymph node metastases. Biomarkers in Medicine 2016; 10(3): 219-228
 14. Nowak-Sadzikowska J., Skóra T., Szyszka-Charewicz B., Jakubowicz J. Muscle-invasive bladder cancer treated with TURB followed by concomitant boost with small reduction of radiotherapy field with or without of chemotherapy. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2016; 21: 31-36
 15. P. Skotnicki, B. Sas-Korczynska, L. Wohadlo, J. Jakubowicz, P. Blecharz, M.Reinfuss, T. Walasek. Distant metastases from invasive lobular breast carcinoma classic type - treatment and prognosis. Eur J Gynaecol Oncol 2016; 37(5): 666-670
 16. Szyszka-Charewicz B. The effectiveness of brain metastases radiotherapy in patients with melanoma. Nowotwory Journal of Oncology 2016; 66, 5 : 367-374
 17. K. Kiszka, B. Sas-Korczyńska. Analiza zmian opisywanych w niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej w populacji mężczyzn o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka płuca. Nowotwory J Oncol 2016; 66(1): 12-25
 18. E. Wójcik, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, B. Sas-Korczynska, P.Skotnicki, J.K. Kulpa. Human epididymis protein 4 (HE4) in patients with small-cell lung cancer. Clin Lab 2016; 62: 1625-1632
 19. A.Ambicka, E. Łuczyńska, A. Adamczyk, A. Harazin-Lechowska, B.Sas-Korczynska, J. Niemiec. The tumour border on Contrast-Enhanced Spectral Mammography and its relation to histological characteristics of invasive breast cancer. Pol J Pathol, 2016; 67(3): 295-299
 20. Biesaga B., Janecka A., Mucha-Małecka A., Adamczyk A., Szostek S., Słonina D., Halaszka K., Przewoźnik M. HPV16 detection by qPCR method in relation to quantity and quality of DNA extracted from archival formalin fixed and paraffin embedded head and neck cancer tissues by three commercially available kits. Journal of Virological Methods 2016; 236: 157-163
 21. P. Skotnicki, B. Sas-Korczynska, L. Strzepek, J. Jakubowicz, P. Blecharz, M.Reinfuss, T. Walasek. Pure and mixed mucinous carcinoma of the breast: a comparison of clinical outcomes and treatment results. Breast Journal 2016; 22(5): 529-534
 22. Niemiec J., Adamczyk A., Ambicka A., Mucha-Małecka A., Wysocki W.M., Biesaga B., Ziobro M., Cedrych I., Grela-Wojewoda A., Domagała-Haduch M., Wysocka J., Ryś J., Sas-Korczyńska B. Prognostic role of lymphatic vessel density and lymphovascular invasion in chemotherapy-naive and chemotherapy-treated patients with invasive breast cancer. American Journal of Translational Research 2017; 9(3): 1435-1447
 23. Skóra T., Pudełek K., Nowak-Sadzikowska J., Pietrasz M., Szyszka-Charewicz B., Jakubowicz J. Effect of definitive radiotherapy on the long-term outcome in patients with solitery extramedullary plasmacytoma. Haematological Oncology 2017; 35 (3): 317-322
 24. B. Sas-Korczyńska, E. Łuczyńska, W. Kamzol, A. Sokołowski. The analysis of risk factors for pulmonary complications in patients with limited stage small cell lung cancer – a single centre retrospective study. Strahlenther Onkol 2017; 193: 141-149
 25. B. Sas-Korczyńska, W. Kamzol, M. Kołodziej Rzepa, W.M. Wysocki. The characteristics of breast cancer patients with metachronous primary malignancies. Nowotwory J Oncol 2017; 67: 14-23
 26. B. Sas-Korczyńska, T. Walasek, A. Patla, E. Pluta, A. Szadurska, A.Chrostowska, M.Reinfuss. Role of radiotherapy in patients with head and neck mucosal melanoma – a literature review. Oncology and Radiotherapy 2017; 2(40): 19-26 (ang.), 45-53 (pol.)
 27. B. Sas-Korczyńska, E. Pluta, A. Chrostowska, D. Martynów, A. Patla, T.Skóra, D.Wojton-Dziewońska, E. Góra, D. Kabat, K. Kisielewicz, T.Kajdrowicz, R. Kopeć. The tolerance of proton radiotherapy – preliminary results. Nowotwory J Oncol 2017; 67(3): 157-161

iso lifescience