Klinika Onkologii Klinicznej

p.o. Kierownika: dr n. med. Janusz Rolski
tel. 12 63 48 232

Działalność Kliniki

Działalność Kliniki Onkologii Klinicznej, dzięki możliwości kompleksowej diagnostyki oraz leczenia skojarzonego ukierunkowana jest głównie na leczenie skojarzone raka piersi, raka jelita grubego, czarniaka oraz mięsaków tkanek miękkich. Klinika posiada dostęp do wszystkich programów lekowych , w tym jako jedyna w województwie do programów obejmujących leczenie terapiami celowanymi czerniaka oraz mięsaki tkanek miękkich.
Działanie naukowe kliniki ukierunkowane jest na prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych. Badania te były i są prowadzone we współpracy z EORTC oraz z grupą BCIRG. Klinika wniosła istotną rolę do wprowadzenia do leczenia takich leków jak trastuzumab w leczeniu raka piersi, czy erytropoetyna w leczeniu anemii chorób nowotworowych. Brała również udział w badaniach nowej generacji leków przeciwwymiotnych, doustnej postaci winorelbiny oraz nowych form hormonoterapii (fulwestrant). Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych zaowocował publikacjami w znanych czasopismach naukowych oraz kilkunastoma prezentacjami na międzynarodowych zjazdach, takich jak ASCO, ESMO i ECCO. Klinika prowadzi również badanie nad kardiotoksycznością trastuzumabu z z wykorzystaniem nowej generacji MUGA.

Badana jest również toksyczność płucna cytostatyków przy wykorzystaniu HRCT.

Od września 2019 w Klinice Onkologii zatrudnieni zostali wszyscy samodzielni pracownicy naukowi, którzy wcześniej zajmowali się leczeniem chłoniaków w Klinice Hematologii UJCM. Tworzą w Instytucie Onkologii Pododdział Nowotworów układu Chłonnego, specjalizujący się w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina i przewlekłej białaczki limfatycznej.

Możliwości kompleksowej diagnostyki i leczenia jakie stwarza COI, współpraca – w ramach tej samej instytucji - z Kliniką Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach oraz dostęp do nowych technologii medycznych w ramach prowadzonych w Pratia-MCM badań klinicznych, oznacza nową jakość leczenia. Powstał tu nowy ośrodek referencyjnego leczenia chorób nowotworowych układu chłonnego dla Pacjentów z południowo-wschodniej Polski.

Zespół ds. Leczenia nowotworów układu chłonnego prowadzi badania nad skutecznością immunoterapii (nowych przeciwciał monoklonalnych, leków immunomodulujących, inhibitorów punktu kontrolnego, przeciwciał bispecyficznych) oraz leków celowanych, takich jak selektywne inhibitory kinazy Brutona, kinazy IP3, BCL-2 czy EZH2. Członkowie Zespołu są współautorami publikacji, które u chorych z chłoniakami, doprowadziły do rejestracji przez FDA i EMA 12 z 17 powstałych w tym czasie leków, takich jak m.in. ibrutyni, akalabrutynib, idelalisib, wenetoklaks, brentuksymab, Belinostat,piksantron, biosymilary rytusymabu i lenalidomid, by wymienić tylko najważniejsze.

Współpracujemy blisko ze stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg. W celu propagowania wśród Chorych wiedzy o chłoniakach, ich objawach, diagnostyce i metodach nowoczesnego leczenia, założyliśmy Fundację Pokonaj Chłoniaka, prowadzącą stronę internetową.


chloniak

Wybrane Publikacje

 1. Adjuvant docetaxel, doxorubicin, and cyclophosphamide in node-positive breast cancer: 10-year follow-up of the phase 3 randomised BCIRG 001 trial.Mackey JR, Martin M, Pienkowski T, Rolski J, Guastalla JP, Sami A, Glaspy J, Juhos E, Wardley A, Fornander T, Hainsworth J, Coleman R, Modiano MR, Vinholes J, Pinter T, Rodríguez-Lescure A, Colwell B, Whitlock P, Provencher L, Laing K, Walde D, Price C, Hugh JC, Childs BH, Bassi K, Lindsay MA, Wilson V, Rupin M, Houé V, Vogel C; TRIO/BCIRG 001 investigators.Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):72-80. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70525-9. Epub 2012 Dec 12.
 2. Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for the first-line treatment of advanced breast cancer: follow-up analysis from the randomized 'FIRST' study.Robertson JF, Lindemann JP, Llombart-Cussac A, Rolski J, Feltl D, Dewar J, Emerson L, Dean A, Ellis MJ.Breast Cancer Res Treat. 2012 Nov;136(2):503-11. doi: 10.1007/s10549-012-2192-4. Epub 2012 Oct 13.
 3. Diagnostic, predictive and prognostic verification of DNA flow cytometric measurements performed at diagnosis for non-Hodgkin's lymphoma adult patients.Lackowska B, Gruchała A, Jaszcz-Gruchała A, Rolski J, Zemełka T, Dańda D, Ryś J.Pol J Pathol. 2012 Mar;63(1):18-24.
 4. The possibility of lapatinib treatment for breast cancer patients with central nervous system metastases. Case study and literature review.Rolski J, Karczmarek-Borowska B, Smietana A.Contemp Oncol (Pozn). 2012;16(6):582-5. doi: 10.5114/wo.2012.32494. Epub 2013 Jan 4.
 5. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer.Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Press M, Mackey J, Glaspy J, Chan A, Pawlicki M, Pinter T, Valero V, Liu MC, Sauter G, von Minckwitz G, Visco F, Bee V, Buyse M, Bendahmane B, Tabah-Fisch I, Lindsay MA, Riva A, Crown J; Breast Cancer International Research Group.N Engl J Med. 2011 Oct 6;365(14):1273-83. doi: 10.1056/NEJMoa0910383.
 6. Motesanib, or open-label bevacizumab, in combination with paclitaxel, as first-line treatment for HER2-negative locally recurrent or metastatic breast cancer: a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled study.Martin M, Roche H, Pinter T, Crown J, Kennedy MJ, Provencher L, Priou F, Eiermann W, Adrover E, Lang I, Ramos M, Latreille J, Jagiełło-Gruszfeld A, Pienkowski T, Alba E, Snyder R, Almel S, Rolski J, Munoz M, Moroose R, Hurvitz S, Baños A, Adewoye H, Hei YJ, Lindsay MA, Rupin M, Cabaribere D, Lemmerick Y, Mackey JR; TRIO 010 investigators.Lancet Oncol. 2011
 7. Multicenter phase III randomized trial comparing docetaxel and trastuzumab with docetaxel, carboplatin, and trastuzumab as first-line chemotherapy for patients with HER2-gene-amplified metastatic breast cancer (BCIRG 007 study): two highly active therapeutic regimens.Valero V, Forbes J, Pegram MD, Pienkowski T, Eiermann W, von Minckwitz G, Roche H, Martin M, Crown J, Mackey JR, Fumoleau P, Rolski J, Mrsic-Krmpotic Z, Jagiello-Gruszfeld A, Riva A, Buyse M, Taupin H, Sauter G, Press MF, Slamon DJ.J Clin Oncol. 2011 Jan 10;29(2):149-56. doi: 10.1200/JCO.2010.28.6450. Epub 2010 Nov 29.
 8. Efficacy and tolerability of transdermal granisetron for the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with moderately and highly emetogenic multi-day chemotherapy: a randomized, double-blind, phase III study.Boccia RV, Gordan LN, Clark G, Howell JD, Grunberg SM; Sancuso Study Group.Support Care Cancer. 2011 Oct;19(10):1609-17. doi: 10.1007/s00520-010-0990-y. Epub 2010 Sep 12.
 9. Results of a phase II study comparing three dosing regimens of fulvestrant in postmenopausal women with advanced breast cancer (FINDER2).Pritchard KI, Rolski J, Papai Z, Mauriac L, Cardoso F, Chang J, Panasci L, Ianuli C, Kahan Z, Fukase K, Lindemann JP, Macpherson MP, Neven P.Breast Cancer Res Treat. 2010 Sep;123(2):453-61. doi: 10.1007/s10549-010-1022-9. Epub 2010 Jul 15.
 10. Trabectedin plus pegylated liposomal Doxorubicin in recurrent ovarian cancer.Monk BJ, Herzog TJ, Kaye SB, Krasner CN, Vermorken JB, Muggia FM, Pujade-Lauraine E, Lisyanskaya AS, Makhson AN, Rolski J, Gorbounova VA, Ghatage P, Bidzinski M, Shen K, Ngan HY, Vergote IB, Nam JH, Park YC, Lebedinsky CA, Poveda AM.J Clin Oncol. 2010 Jul 1;28(19):3107-14. doi: 10.1200/JCO.2009.25.4037. Epub 2010 Jun 1.
 11. Activity of fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg as first-line treatment for advanced breast cancer: results from the FIRST study.Robertson JF, Llombart-Cussac A, Rolski J, Feltl D, Dewar J, Macpherson E, Lindemann J, Ellis MJ.J Clin Oncol. 2009 Sep 20;27(27):4530-5. doi: 10.1200/JCO.2008.21.1136. Epub 2009 Aug 24.
 12. Phase II study of oral vinorelbine in combination with capecitabine as second line chemotherapy in metastatic breast cancer patients previously treated with anthracyclines and taxanes.Jones A, O'Brien M, Sommer H, Nowara E, Welt A, Pienkowski T, Rolski J, Pham ML, Perraud K, Trillet-Lenoir V.Cancer Chemother Pharmacol. 2010 Mar;65(4):755-63. doi: 10.1007/s00280-009-1081-y. Epub 2009 Aug 9.
 13. A multicenter, single-arm phase II study of pemetrexed plus doxorubicin administered every 21 days in patients with advanced breast cancer.Martin M, Blasinska-Morawiec M, Salas JF, Falcon S, Rolski J, Ferrari BL, Gulyas S, Liu Y, Benhadji KA.Clin Breast Cancer. 2009 Aug;9(3):155-60. doi: 10.3816/CBC.2009.n.025.
 14. Randomized, double-blind, dose-ranging trial of the oral neurokinin-1 receptor antagonist casopitant mesylate for the prevention of cisplatin-induced nausea and vomiting.Roila F, Rolski J, Ramlau R, Dediu M, Russo MW, Bandekar RR, Grunberg SM.Ann Oncol. 2009 Nov;20(11):1867-73. doi: 10.1093/annonc/mdp194. Epub 2009 Jun 18.
 15. Survival without toxicity for cisplatin plus pemetrexed versus cisplatin plus gemcitabine in chemonaïve patients with advanced non-small cell lung cancer: a risk-benefit analysis of a large phase III study. Scagliotti GV, Park K, Patil S, Rolski J, Goksel T, Martins R, Gans SJ, Visseren-Grul C, Peterson P.Eur J Cancer. 2009 Sep;45(13):2298-303. doi: 10.1016/j.ejca.2009.04.033. Epub 2009 May 25.
 16. Efficacy and safety of casopitant mesylate, a neurokinin 1 (NK1)-receptor antagonist, in prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving cisplatin-based highly emetogenic chemotherapy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Grunberg SM, Rolski J, Strausz J, Aziz Z, Lane S, Russo MW, Wissel P, Guckert M, Wright O, Herrstedt J.Lancet Oncol. 2009 Jun;10(6):549-58. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70109-3. Epub 2009 May 8.
 17. Global Lung Oncology Branch trial 3 (GLOB3): final results of a randomised multinational phase III study alternating oral and i.v. vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus cisplatin as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer.Tan EH, Rolski J, Grodzki T, Schneider CP, Gatzemeier U, Zatloukal P, Aitini E, Carteni G, Riska H, Tsai YH, Abratt R.Ann Oncol. 2009 Jul;20(7):1249-56. doi: 10.1093/annonc/mdn774. Epub 2009 Mar 10.
 18. Sorafenib for older patients with renal cell carcinoma: subset analysis from a randomized trial.Eisen T, Oudard S, Szczylik C, Gravis G, Heinzer H, Middleton R, Cihon F, Anderson S, Shah S, Bukowski R, Escudier B; TARGET Study Group.J Natl Cancer Inst. 2008 Oct 15;100(20):1454-63. doi: 10.1093/jnci/djn319. Epub 2008 Oct 7.
 19. Gemcitabine plus Paclitaxel versus Paclitaxel monotherapy in patients with metastatic breast cancer and prior anthracycline treatment.Albain KS, Nag SM, Calderillo-Ruiz G, Jordaan JP, Llombart AC, Pluzanska A, Rolski J, Melemed AS, Reyes-Vidal JM, Sekhon JS, Simms L, O'Shaughnessy J.J Clin Oncol. 2008 Aug 20;26(24):3950-7. doi: 10.1200/JCO.2007.11.9362.
 20. A phase II study of Tg4010 (Mva-Muc1-Il2) in association with chemotherapy in patients with stage III/IV Non-small cell lung cancer.Ramlau R, Quoix E, Rolski J, Pless M, Lena H, Lévy E, Krzakowski M, Hess D, Tartour E, Chenard MP, Limacher JM, Bizouarne N, Acres B, Halluard C, Velu T.J Thorac Oncol. 2008 Jul;3(7):735-44. doi: 10.1097/JTO.0b013e31817c6b4f. Erratum in: J Thorac Oncol. 2008 Aug;3(8):941.
 21. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer.Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, Biesma B, Vansteenkiste J, Manegold C, Serwatowski P, Gatzemeier U, Digumarti R, Zukin M, Lee JS, Mellemgaard A, Park K, Patil S, Rolski J, Goksel T, de Marinis F, Simms L, Sugarman KP, Gandara D.J Clin Oncol. 2008 Jul 20;26(21):3543-51. doi: 10.1200/JCO.2007.15.0375. Epub 2008 May 27.
 22. A phase II study of intravenous navelbine and doxorubicin combination in previously untreated advanced breast carcinoma.Pawlicki M, Rolski J, Zaluski J, Siedlecki P, Ramlau C, Tomzak P.Oncologist. 2002;7(3):205-9.
 23. Randomized phase II trial of high-dose 4'-epi-doxorubicin + cyclophosphamide versus high-dose 4'-epi-doxorubicin + cisplatin in previously untreated patients with extensive small cell lung cancer.Kánitz E, Kolaric K, Jassem J, Mechl Z, Pawlicki M, Ringwald G, Rolski J, Schoket Z, Vukas D, Kaplan E, et al.Oncology. 1992;49(5):327-32.
 24. Pixantrone, etoposide, bendamustine, rituximab (P[R]EBEN) as an effective salvage regimen for relapsed/refractory aggressive non-Hodgkin lymphoma-Polish Lymphoma Research Group real-life analysis.Długosz-Danecka M,Hus I, Puła B, Jurczyszyn A, Chojnacki T, Blajer-Olszewska B, Drozd-Sokołowska J, Raźny M, Romejko-Jarosińska J, Taszner M, Jurczak W.Pharmacol Rep. 2019 Jun;71(3):473-477. doi: 10.1016/j.pharep.2019.02.001. Epub 2019 Feb 6.
  1. Early chemotherapy de-escalation strategy in advanced-stage Hodgkin lymphoma patients with negative positron emission tomography scan after two escalated BEACOPP cycles.Długosz-Danecka M, Szmit S, Kocurek A, Koźlik P, Giza A, Zimowska-Curyło D, Małkowski B, Sowa-Staszczak A, Kużdżał J, Jurczak W.Pol Arch Intern Med. 2019 Apr 4. doi: 10.20452/pamw.14786. [Epub ahead of print]
  2. Randomized Phase III Trial of Ibrutinib and Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone in Non-Germinal Center B-Cell Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Younes A, Sehn LH, Johnson P, Zinzani PL, Hong X, Zhu J, Patti C, Belada D, Samoilova O, Suh C, Leppä S, Rai S, Turgut M, Jurczak W, Cheung MC, Gurion R, Yeh SP, Lopez-Hernandez A, Dührsen U, Thieblemont C, Chiattone CS, Balasubramanian S, Carey J, Liu G, Shreeve SM, Sun S, Zhuang SH, Vermeulen J, Staudt LM, Wilson W; PHOENIX investigators.J Clin Oncol. 2019 Mar 22:JCO1802403. doi: 10.1200/JCO.18.02403. [Epub ahead of print]
  3. Safety and activity of ibrutinib in combination with nivolumab in patients with relapsed non-Hodgkin lymphoma or chronic lymphocytic leukaemia: a phase 1/2a study. Younes A, Brody J, Carpio C, Lopez-Guillermo A, Ben-Yehuda D, Ferhanoglu B, Nagler A, Ozcan M, Avivi I, Bosch F, Caballero Barrigón MD, Hellmann A, Kuss B, Ma DDF, Demirkan F, Yağci M, Horowitz NA, Marlton P, Cordoba R, Wrobel T, Buglio D, Streit M, Hodkinson BP, Schaffer M, Alvarez J, Ceulemans R, Balasubramanian S, de Jong J, Wang SS, Fourneau N, Jurczak W.Lancet Haematol. 2019 Feb;6(2):e67-e78. doi: 10.1016/S2352-3026(18)30217-5. Epub 2019 Jan 11.
  4. Phase IIa study of the CD19 antibody MOR208 in patients with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin's lymphoma.Jurczak W, Zinzani PL, Gaidano G, Goy A, Provencio M, Nagy Z, Robak T, Maddocks K, Buske C, Ambarkhane S, Winderlich M, Dirnberger-Hertweck M, Korolkiewicz R, Blum KA. Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1266-1272. doi: 10.1093/annonc/mdy056.
  5. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. Connors JM, Jurczak W, Straus DJ, Ansell SM, Kim WS, Gallamini A, Younes A, Alekseev S, Illés Á, Picardi M, Lech-Maranda E, Oki Y, Feldman T, Smolewski P, Savage KJ, Bartlett NL, Walewski J, Chen R, Ramchandren R, Zinzani PL, Cunningham D, Rosta A, Josephson NC, Song E, Sachs J, Liu R, Jolin HA, Huebner D, Radford J; ECHELON-1 Study Group.N Engl J Med. 2018 Jan 25;378(4):331-344. doi: 10.1056/NEJMoa1708984. Epub 2017 Dec 10. Erratum in: N Engl J Med. 2018 Mar 1;378(9):878.
  6. Acalabrutinib in relapsed or refractory mantle cell lymphoma (ACE-LY-004): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Wang M, Rule S, Zinzani PL, Goy A, Casasnovas O, Smith SD, Damaj G, Doorduijn J, Lamy T, Morschhauser F, Panizo C, Shah B, Davies A, Eek R, Dupuis J, Jacobsen E, Kater AP, Le Gouill S, Oberic L, Robak T, Covey T, Dua R, Hamdy A, Huang X, Izumi R, Patel P, Rothbaum W, Slatter JG, Jurczak W. Lancet. 2018 Feb 17;391(10121):659-667. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33108-2. Epub 2017 Dec 11.
  7. Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study.Jurczak W, Moreira I, Kanakasetty GB, Munhoz E, Echeveste MA, Giri P, Castro N, Pereira J, Akria L, Alexeev S, Osmanov E, Zhu P, Alexandrova S, Zubel A, Harlin O, Amersdorffer J.Lancet Haematol. 2017 Aug;4(8):e350-e361. doi: 10.1016/S2352-3026(17)30106-0. Epub 2017 Jul 14.
  8. Efficacy, pharmacokinetics, and safety of the biosimilar CT-P10 compared with rituximab in patients with previously untreated advanced-stage follicular lymphoma: a randomised, double-blind, parallel-group, non-inferiority phase 3 trial. Kim WS, Buske C, Ogura M, Jurczak W, Sancho JM, Zhavrid E, Kim JS, Hernández-Rivas JÁ, Prokharau A, Vasilica M, Nagarkar R, Osmanov D, Kwak LW, Lee SJ, Lee SY, Bae YJ, Coiffier B. Lancet Haematol. 2017 Aug;4(8):e362-e373. doi: 10.1016/S2352-3026(17)30120-5. Epub 2017 Jul 14.
  9. Venetoclax in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia with 17p deletion: a multicentre, open-label, phase 2 study. Stilgenbauer S, Eichhorst B, Schetelig J, Coutre S, Seymour JF, Munir T, Puvvada SD, Wendtner CM, Roberts AW, Jurczak W, Mulligan SP, Böttcher S, Mobasher M, Zhu M, Desai M, Chyla B, Verdugo M, Enschede SH, Cerri E, Humerickhouse R, Gordon G, Hallek M, Wierda WG.Lancet Oncol. 2016 Jun;17(6):768-778. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30019-5. Epub 2016 May 10.
  10. Lenalidomide versus investigator's choice in relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL-002; SPRINT): a phase 2, randomised, multicentre trial.Trněný M, Lamy T, Walewski J, Belada D, Mayer J, Radford J, Jurczak W, Morschhauser F, Alexeeva J, Rule S, Afanasyev B, Kaplanov K, Thyss A, Kuzmin A, Voloshin S, Kuliczkowski K, Giza A, Milpied N, Stelitano C, Marks R, Trümper L, Biyukov T, Patturajan M, Bravo ML, Arcaini L; SPRINT trial investigators and in collaboration with the European Mantle Cell Lymphoma Network. Lancet Oncol. 2016 Mar;17(3):319-31. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00559-8. Epub 2016 Feb 16.
  11. Ibrutinib versus temsirolimus in patients with relapsed or refractory mantle-cell lymphoma: an international, randomised, open-label, phase 3 study.Dreyling M, Jurczak W, Jerkeman M, Silva RS, Rusconi C, Trneny M, Offner F, Caballero D, Joao C, Witzens-Harig M, Hess G, Bence-Bruckler I, Cho SG, Bothos J, Goldberg JD, Enny C, Traina S, Balasubramanian S, Bandyopadhyay N, Sun S, Vermeulen J, Rizo A, Rule S.Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):770-8. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00667-4. Epub 2015 Dec 7. Erratum in: Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):750.
  12. Belinostat in Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Pivotal Phase II BELIEF (CLN-19) Study.O'Connor OA, Horwitz S, Masszi T, Van Hoof A, Brown P, Doorduijn J, Hess G, Jurczak W, Knoblauch P, Chawla S, Bhat G, Choi MR, Walewski J, Savage K, Foss F, Allen LF, Shustov A.J Clin Oncol. 2015 Aug 10;33(23):2492-9. doi: 10.1200/JCO.2014.59.2782. Epub 2015 Jun 22.
  13. PI3Kδ inhibition by idelalisib in patients with relapsed indolent lymphoma.Gopal AK, Kahl BS, de Vos S, Wagner-Johnston ND, Schuster SJ, Jurczak W, Flinn IW, Flowers CR, Martin P, Viardot A, Blum KA, Goy AH, Davies AJ, Zinzani PL, Dreyling M, Johnson D, Miller LL, Holes L, Li D, Dansey RD, Godfrey WR, Salles GA.N Engl J Med. 2014 Mar 13;370(11):1008-18. doi: 10.1056/NEJMoa1314583. Epub 2014 Jan 22
  14. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma.Wang ML, Rule S, Martin P, Goy A, Auer R, Kahl BS, Jurczak W, Advani RH, Romaguera JE, Williams ME, Barrientos JC, Chmielowska E, Radford J, Stilgenbauer S, Dreyling M, Jedrzejczak WW, Johnson P, Spurgeon SE, Li L, Zhang L, Newberry K, Ou Z, Cheng N, Fang B, McGreivy J, Clow F, Buggy JJ, Chang BY, Beaupre DM, Kunkel LA, Blum KA. N Engl J Med. 2013 Aug 8;369(6):507-16. doi: 10.1056/NEJMoa1306220. Epub 2013 Jun 19.

iso lifescience