Klinika Urologii Onkologicznej

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
tel. 12 63 48 666
e-mail: andrzej.stelmach@onkologia.krakow.pl

Do zadań Oddziału Zabiegowego Urologii Onkologicznej należy:

 1. Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowego w tym nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, nerek, jądra, prącia, nadnerczy i innych chorób układu moczowego,
 2. Wykonywanie małych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w ramach pobytów jednodniowych,
 3. Opieka medyczna nad chorymi po operacjach,
 4. Wprowadzanie do praktyki klinicznej nowych technologii operacyjnych i zabiegów odtwórczych takich jak operacje pęcherza, i organooszczędzające nerek ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach,
 5. Prowadzenie szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Wybrane Publikacje

 1. Komorowski AL, Zanini V, Regolo L, Carolei A, Wysocki WM, Costa A. (2006) Necrotic complications after nipple- and areola-sparing mastectomy. World J Surg.;30: 1410-1413.
 2. Kołodziejski L, Łobaziewicz W, Wysocki W. (2006) Metastases of the melanoma to the intestine. Wiad Lek.; 59: 784-9.
 3. Wysocki WM, Komorowski AL, Kołodziejski LS. (2007) Chest wall defect reconstruction with cotranlateral breast. J Surg Oncol.; 95:680-1. Author reply 682-3.
 4. Wysocki WM, Komorowski A. (2007) Stewart-Treves syndrome. J Am Coll Surg.; 205: 194-5. Author reply 195.
 5. J. Lubiński, B. Górski, T. Huzarski, T. Byrski, J. Gronwald, P. Serrano-Fernández, W. Domagała, M. Chosia, M. Uciński, E. Grzybowska, D. Lange, B. Mąka, A. Mackiewicz, A. Karczewska, J. Bręborowicz, K. Lamperska, M. Stawicka, S. Gozdecka-Grodecka, M. Bębenek, D. Sorokin, A. Wojnar, O. Haus, J. Sir, T. Mierzwa, S. Niepsuj, K. Gugała, S. Góźdź, J. Sygut, B. Kozak-Klonowska, B. Musiatowicz, M. Posmyk, R. Kordek, M. Morawiec, O. Zambrano, B. Waśko, L. Fudali, J. Skręt, D. Surdyka, K. Urbański, J. Mituś, J. Ryś, M. Szwiec, A. Rozmiarek, I. Dziuba, P. Wandzel, R. Wiśniowski, C. Szczylik, A. Kozak, W. Kozłowski and S.A. Narod (2008) Polish Hereditary Breast Cancer Consortium. Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers. Breast Cancer Res Treat.; 108:289-96.
 6. Hohenberger P, Wysocki WM. (2008) Neoadjuvant treatment of locally advanced soft tissue sarcoma of the limbs: which treatment to choose?. Oncologist.; 13: 175-86.
 7. Gasinska A, Skolyszewski J, Popiela T, Richter P, Darasz Z, Nowak K, Niemiec J, Biesaga B, Adamczyk A, Bucki K, Malecki K, Reinfuss M, Kowalska T (2007) J Gastrointest Surg.; 11: 520-8.
 8. Łobaziewicz W, Kołodziejski L. (2008) The impact of homologous packed red blood cell transfusion on patients' survival after radical surgical treatment of colorectal cancer. Acta Chir Belg.;108: 524-31.
 9. P. Skotnicki, J. Mituś, J. Ryś, E. Łuczyńska, J. Anioł, A. Stelmach (2008) Czynniki immunohistochemiczne u chorych na śluzowatego raka piersi. Nowotwory. Journal of Oncology; 58: 213-308 .
 10. 
iso lifescience