Klinika Ginekologii Onkologicznej

p.o. Kierownik: prof. dr hab. n. med.
Kazimierz Karolewski
tel. 12 63 48 238
e-mail: kazimierz.karolewski@onkologia.krakow.pl

Klinika Ginekologii Onkologicznej prowadzi pełnoprofilową działalność w zakresie leczenia chirurgicznego, teleradioterapii i brachyterapii nowotworów narządu rodnego, a także leczenia systemowego w wybranych sytuacjach klinicznych oraz leczenia skojarzonego. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 2000 chorych, w tym ponad 800 po raz pierwszy.

W ramach Kliniki działa Oddział Brachyterapii Ginekologicznej dysponujący aparatami: mikroSelektron PDR oraz mikroSelektron HDR do leczenia dojamowego, urządzeniem IBU do weryfikacji położenia aplikatorów oraz systemem trójwymiarowego planowania „PLATO” połączonym z IBU. Tor audiowizualny umożliwia stałą obserwację chorych w trakcie napromieniania. Oddział Brachyterapii dysponuje salą zabiegową do wykonywania założeń aplikatorów w znieczuleniu ogólnym. W oddziale brachyterapii rocznie leczonych jest ponad 330 kobiet. W Klinice rocznie wykonywanych jest ponad 390 operacji onkologicznych. Większość z nich stanowią radykalne zabiegi u chorych na rak szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika i sromu. Wiele zabiegów przeprowadzana jest w zespole ginekologiczno-chirurgicznym z udziałem specjalistów ginekologii onkologicznej i chirurgii onkologicznej

Tematyka aktualnie prowadzonych przez klinikę badań obejmuje molekularne czynniki predykcyjne i prognostyczne u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną. W ramach współpracy z Zakładem Patologii Nowotworów prowadzone są badania w zakresie oznaczania czynników prognostycznych (komórki Largenhansa i Interleukina 12) w rozwoju dysplazji szyjki macicy. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadzone są badania nad wpływem zakażenia wirusem HPV na rokowanie chorych na raka szyjki macicy. W ramach współpracy z European Institute of Oncology w Mediolanie Klinika bierze Udział w opracowaniu danych dotyczących metod i wyników leczenia chorych na raka szyjki macicy i raka endometrium. W pracach uczestniczy ponad 120 ośrodków ginekologii onkologicznej z kilkudziesięciu krajów. Co 2 lata ukazują się monografie w Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer - Journal of Epidemiology and Biostatistics. Zespół Kliniki współpracuje z Zakładem Patomorfologii Centrum Onkologii, Oddział w Warszawie w zakresie zagadnień dotyczących genetyki raka jajnika.

Działająca od 2004 roku Poradnia Genetyczna, prowadzi badania genetyczne pacjentek z wywiadem rodzinnym wskazującym na ryzyko wystąpienia rodzinnego raka piersi, jajnika oraz raka jelita grubego. Pacjentki z grupy wysokiego ryzyka pozostają pod opieką Poradni zaś nosicielki mutacji BRCA1 poddawane są profilaktycznemu usunięciu przydatków. Pracownia Ultrasonografii Ginekologicznej oraz Pracownia Kolposkopii, dysponujące nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, prowadzą badania diagnostyczne pacjentek z podejrzeniem nowotworu narządu rodnego oraz chorych po przebytym leczeniu onkologicznym. W ramach dwóch przychodni przyklinicznych prowadzona jest diagnostyka nowotworów narządu rodnego z wykorzystaniem między innymi badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia. Na terenie przychodni przyklinicznych przeprowadzana jest kwalifikacja chorych do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego, badania kontrolne chorych po zakończeniu leczenia, oraz konsultacje onkologiczne dla pacjentek ze szpitali województw głównie Polski Płd-Wsch.

W 10-osobowym zespole Kliniki Ginekologii Onkologicznej jest 3 profesorów, 3 doktorów medycyny. Dwóch pracowników kliniki jest członkami Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii, dwóch konsultantami wojewódzkimi w zakresie ginekologii onkologicznej a jeden przewodniczącym Zespołu ds. Akredytacji przy Ministrze Zdrowia. Samodzielni pracownicy nauki są członkami rad redakcyjnych kilku czasopism medycznych. W Klinice odbywają szkolenia lekarze specjalizujący się z ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej. Corocznie organizowane są we współpracy z oddziałami ginekologiczo-położniczymi województwa małopolskiego sympozja naukowo-szkoleniowe dotyczące postępów w zakresie ginekologii onkologicznej, w których bierze udział ponad 300 lekarzy.

Wybrane Publikacje

  1. Kupryjańczyk J., Kraszewska E., …, Polish Ovarian Cancer Study Group Collaborators w tym: Klimek M., Urbański K. TP53 status and taxane-platinum versus platinum-based therapy in ovarian cancer patients: A non-randomized retrospective study, BMC Cancer, 2008, 8, 27 www.biomedcentral.com/1471-2407/8/27 .
  2. Klimek M. - opis przypadku; Urbański K. - komentarz do opisu przypadku (2008) Glejakowatość otrzewnej (Gliomatosis peritonei), eCzasopismo, Onkologiczne Forum Edukacyjne – 017 http://www.ofe.edu.pl/web/portal/edukacja/klinika/przypadki
  3. Klimek M. - opis przypadku; Urbański K. - komentarz do opisu przypadku (2008)Extra gastrointestinal GIST, eCzasopismo, Onkologiczne Forum Edukacyjne – 010 http://www.ofe.edu.pl/web/portal/edukacja/klinika/przypadki
  4. Jakubowicz J., Urbański K., Blecharz P.,Skotnicki P. Radiotherapy and chemoradiation of cervical cancer patients, Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy, Onkologia i Radioterapia, 2008, 2, 4, 30-35
  5. Słonina D., Biesaga B., Urbański K., Kojs Z. Comparison of chromosomal radiosensitivity of normal cells with and without HRS-like response and normal tissue reactions in patients with cervix cancer, Int. J. Radiat. Biol. 2008, 84, 5, 421-428
  6. Blecharz P., Karolewski K., Bieda T., Klimek M., Pudełek J., Kojs E., Zur K., Dzialak P., Urbański K. Prognostic factors in patients with carcinoma of the vulva - our own experience and literature review, Eur. J. Gynaec. Oncol. 2008, XXIX, 3, 260-263
  7. Ryś J., Karolewski K., Pudełek J., Kruczak A., Wasilewska A., Vogelgesang M., Kojs Z. Perivascular Epithelioid Tumor (Pecoma) of the Falciform/Broad Ligament, Pol J Pathol 2008, 59, 4, 211-215
  8. Blecharz P., Karolewski K., Bieda T., Klimek M., Pudełek J., Kojs E., Zur K., Dzialak P., Urbański K. Prognostic factors in patients with carcinoma of the vulva - our own experience and literature review, Eur. J. Gynaec. Oncol. 2008, XXIX, 3, 260-263
  9. Urbański K. Terapia konsolidacyjna chorych na raka jajnika. Argumenty za i przeciw, Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2007, 3, 6, 298-305

iso lifescience