Klinika Chirurgii Onkologicznej

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski
tel. 12 63 48 666

Pracownicy Kliniki
dr n. med. Zbigniew Darasz - Kierownik Oddziału Chirurgii Jednego Dnia
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman
dr n. med. Wojciech Kibil
lek. med. Marta Kołodziej-Rzepa
lek. med. Libondi Guido
dr n. med. Wojciech Łobaziewicz
dr n. med. Elżbieta Marczyk
dr n. med. Jerzy W. Mituś
lek. med. Sebastian Mosiej
dr n. med. Jacek Tabor
lek. med. Mariusz Wilczek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach - Kierownik Oddziału Zabiegowego Urologii Onkologicznej
dr n. med. Janusz Jaszczyński
dr hab. n. med. Tomasz Drewniak
dr n. med. Piotr Faron
lek. med. Mikołaj Palaczyński
lek. med. Marek Pogodziński
dr n. med. Maciej Rzepecki
dr n. med. Andrzej Strach

dr n. med. Janusz Jaszczyński - p.o. Kierownika Bloku Operacyjnego

dr n. med. Marek Mizianty - Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Edyta Drab
lek. med. Monika Dziedzina
lek. med. Łukasz Hyliński
dr n. med. Barbara Machowska
dr n. med. Łukasz Nowak
lek. med. Małgorzata Wilczek

Do podstawowych zadań Kliniki Chirurgii Onkologicznej należy leczenie chirurgiczne nowotworów litych w tym nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, tkanek miękkich i układu moczowego. Do pozostałych zadań Kliniki należy wykonywanie małych zabiegów operacyjnych w ramach pobytów jednodniowych, intensywna opieka medyczna nad chorymi po operacjach, oraz zapewnienie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych. Klinika zajmuje się też wprowadzaniem do praktyki klinicznej nowych technologii takich jak biopsja węzła wartowniczego, ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach. Ponadto w Klinice odbywają się szkolenia lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

W skład Kliniki wchodzą:
 1. Oddział Chirurgii Onkologicznej
 2. Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej
 3. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
 4. Oddział Chirurgii Jednego Dnia
 5. Blok Operacyjny

Do zadań Oddziału Chirurgii Onkologicznej (Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki) należy:

 1. Leczenie chirurgiczne nowotworów litych w tym nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, tkanek miękkich i układu moczowego,
 2. Wykonywanie małych zabiegów operacyjnych w ramach pobytów jednodniowych,
 3. Opieka medyczna nad chorymi po operacjach,
 4. Wprowadzanie do praktyki klinicznej nowych technologii takich jak biopsja węzła wartowniczego, ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach,
 5. Prowadzenie szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Do zadań Oddziału Zabiegowego Urologii Onkologicznej (Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach) należy:

 1. Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowego w tym nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, nerek, jądra, prącia, nadnerczy i innych chorób układu moczowego,
 2. Wykonywanie małych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w ramach pobytów jednodniowych,
 3. Opieka medyczna nad chorymi po operacjach,
 4. Wprowadzanie do praktyki klinicznej nowych technologii operacyjnych i zabiegów odtwórczych takich jak operacje pęcherza, i organooszczędzające nerek ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach,
 5. Prowadzenie szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Do zadań Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej należy:

 1. Konsultacja chorych przed planowanymi operacjami (na etapie badań wstępnych) w ambulatoriach właściwych klinik,
 2. Współpraca z właściwymi oddziałami w zakresie przygotowania chorych do planowanych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 3. Znieczulenie chorych do operacji i zabiegów diagnostycznych na terenie Centrum Onkologii oraz zapewnienie im opieki pooperacyjnej według aktualnych standardów europejskich,
 4. Leczenie chorych po rozległych operacjach onkologicznych oraz chorych w stanie zagrożenia życia w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej,
 5. Realizacja programów badań w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 6. Współpraca z innymi oddziałami w leczeniu chorych i prowadzeniu badań naukowych,
 7. Całodobowe zabezpieczenie terenu szpitala w pomoc w zakresie reanimacji i konsultacji ciężkich stanów.
Do szczegółowych zadań Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej należy:
 1. Kwalifikowanie chorych do leczenia operacyjnego, wykonywanie znieczuleń do tych zabiegów lub tylko asysta podczas ich wykonywania, jeśli jest to konieczne z uwagi na stan pacjenta, utrzymywania ciągłego pogotowia operacyjnego,
 2. Leczenie ciężko chorych, stosowanie metod leczniczych wymagających intensywnego nadzrou, leczenie pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zycia lub wymagających kompleksowego monitorowania funkcji życiowych, udzielanie przez personel oddziału pomocy w przeprowadzaniu reanimacji lub przy stosowaniu specjalnych metod leczenia w innych oddziałach szpitalnych i ambulatoriach, przygotowywanie personelu całego szpitalu oraz sprzętu do interwencji w przypadkach wymagających reanimacji.

Do zadań Oddziału Chirurgii Jednego Dnia (Kierownik: dr n. med. Zbigniew Darasz) należy przeprowadzanie małych operacji w zakresie chirurgii onkologicznej, zarówno w celu diagnostycznym jak i leczniczym. Do tego typu operacji należą wybrane biopsje otwarte narządowe, wycięcia nowotworów skóry (w wybranych przypadkach z plastyką miejscową), wycięcia węzłów chłonnych diagnostyczne, mammotomie oraz diagnostyka endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia). Oddział składa się z sali chorych (3 łóżka), sali operacyjnej z pokojami przygotowawczymi i wybudzeniowym, sali endoskopowej i sekretariatu. Jest ściśle zintegrowany z Blokiem Operacyjnym.

Do zadań Bloku Operacyjnego należy:
 1. Leczenie chirurgiczne nowotworów i realizacja programów badań naukowych w tym zakresie,
 2. Wprowadzanie nowych technik leczenia operacyjnego, upowszechnianie tych technik i szkolenie w tej dziedzinie,
 3. Utrzymywanie Bloku Operacyjnego w stanie pogotowia operacyjnego,
 4. Zapewnienie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych.

Wybrane Publikacje

 1. Komorowski AL, Zanini V, Regolo L, Carolei A, Wysocki WM, Costa A. (2006) Necrotic complications after nipple- and areola-sparing mastectomy. World J Surg.;30: 1410-1413.
 2. Kołodziejski L, Łobaziewicz W, Wysocki W. (2006) Metastases of the melanoma to the intestine. Wiad Lek.; 59: 784-9.
 3. Wysocki WM, Komorowski AL, Kołodziejski LS. (2007) Chest wall defect reconstruction with cotranlateral breast. J Surg Oncol.; 95:680-1. Author reply 682-3.
 4. Wysocki WM, Komorowski A. (2007) Stewart-Treves syndrome. J Am Coll Surg.; 205: 194-5. Author reply 195.
 5. J. Lubiński, B. Górski, T. Huzarski, T. Byrski, J. Gronwald, P. Serrano-Fernández, W. Domagała, M. Chosia, M. Uciński, E. Grzybowska, D. Lange, B. Mąka, A. Mackiewicz, A. Karczewska, J. Bręborowicz, K. Lamperska, M. Stawicka, S. Gozdecka-Grodecka, M. Bębenek, D. Sorokin, A. Wojnar, O. Haus, J. Sir, T. Mierzwa, S. Niepsuj, K. Gugała, S. Góźdź, J. Sygut, B. Kozak-Klonowska, B. Musiatowicz, M. Posmyk, R. Kordek, M. Morawiec, O. Zambrano, B. Waśko, L. Fudali, J. Skręt, D. Surdyka, K. Urbański, J. Mituś, J. Ryś, M. Szwiec, A. Rozmiarek, I. Dziuba, P. Wandzel, R. Wiśniowski, C. Szczylik, A. Kozak, W. Kozłowski and S.A. Narod (2008) Polish Hereditary Breast Cancer Consortium. Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers. Breast Cancer Res Treat.; 108:289-96.
 6. Hohenberger P, Wysocki WM. (2008) Neoadjuvant treatment of locally advanced soft tissue sarcoma of the limbs: which treatment to choose?. Oncologist.; 13: 175-86.
 7. Gasinska A, Skolyszewski J, Popiela T, Richter P, Darasz Z, Nowak K, Niemiec J, Biesaga B, Adamczyk A, Bucki K, Malecki K, Reinfuss M, Kowalska T (2007) J Gastrointest Surg.; 11: 520-8.
 8. Łobaziewicz W, Kołodziejski L. (2008) The impact of homologous packed red blood cell transfusion on patients' survival after radical surgical treatment of colorectal cancer. Acta Chir Belg.;108: 524-31.
 9. P. Skotnicki, J. Mituś, J. Ryś, E. Łuczyńska, J. Anioł, A. Stelmach (2008) Czynniki immunohistochemiczne u chorych na śluzowatego raka piersi. Nowotwory. Journal of Oncology; 58: 213-308 .
 10. 
iso lifescience