Przychodnia Przykliniczna

Kierownik: dr n. med. Anna Brandys
tel. 12 63 48 399

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do badania, jak również pacjenci badani lub leczeni uprzednio w Narodowym Instytucie Onkologii, rejestrują się w okienku rejestracji chorych (niski parter budynku Przychodni; wejście od ul. Garncarskiej 13). Rejestracja odbywa się w godzinach 7.30-10.00. Po dopełnieniu wstępnych formalności pacjenci i ich rodziny kierowani są przez pracownika rejestracji do poszczególnych poradni (wysoki parter lub 1. piętro), gdzie zajmują miejsce w poczekalni i czekają na wywołanie ich nazwisk.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy, przed badaniem lekarskim wzywani są przez sekretarkę medyczną celem zebrania tzw. „wywiadu”. Powinni udzielić dokładnych i wyczerpujących informacji na temat dotychczasowego przebiegu choroby, objawów, dolegliwości itp. Powinni także przedłożyć posiadane wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych, karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego lub opis leczenia w przychodni.

Ustalenie rozpoznania i wybór optymalnej metody leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta, wymaga często przeprowadzenia dodatkowych badań oraz zasięgnięcia opinii wielu różnych specjalistów. W takich przypadkach wyznacza się pacjentowi termin ponownego zgłoszenia się w Przychodni lub kieruje do badania konsultacyjnego z udziałem lekarzy różnych specjalności.

Po badaniu w poradni pacjent otrzymuje informacje dotyczące dalszego postępowania. Jeżeli zachodzi konieczność leczenia szpitalnego, wyznacza się termin przyjęcia do odpowiedniej Kliniki NIO. Część chorych z terenu Krakowa i najbliższej okolicy może być leczona ambulatoryjnie: napromienianiem w Zakładzie Radioterapii lub systemowo w Przychodni (Oddział Chemioterapii Jednego Dnia). W innych przypadkach chory otrzymuje wskazówki i zalecenia dotyczące leczenia lub kontroli w innych placówkach służby zdrowia.

W holu budynku Przychodni (niski parter; wejście od ul. Garncarskiej 13), znajduje się punkt informacyjny. Obok umieszczona jest tablica informacyjna, która pomoże zorientować się w usytuowaniu poszczególnych poradni.


iso lifescience