lic. Agata Seremak

p.o. Głównego Księgowego
lic. Agata Seremak
tel. 12 63 48 408
e-mail: agata.seremak@onkologia.krakow.pl


mgr piel. Anna Dutkiewicz

p.o. Naczelnej Pielęgniarki
mgr piel. Anna Dutkiewicz
tel. 12 63 48 261
e-mail: anna.dutkiewicz@onkologia.krakow.pl


Leszek Sarna

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
tel. 12 63 48 374
e-mail: leszek.sarna@onkologia.krakow.plPełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych
dr n. med .Bożena Cybulska-Stopa

Kadry
tel. 12 63 48 284
tel. 12 63 48 476
e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl

Płace
tel. 12 63 48 264

Dział Finansowo-Księgowy
p. o. Kierownika: lic. Agata Seremak
tel. 12 63 48 408
e-mail: agata.seremak@onkologia.krakow.pl

Kasa, Środki trwałe
tel. 12 63 48 219

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wrona
tel. 12 63 48 270

Sekcja Gospodarki Aparaturowej
Kierownik: inż. Wojciech Kosiński
tel. 12 63 48 225
e-mail: wojciech.kosinski@onkologia.krakow.pl

Biblioteka
tel. 12 63 48 300

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 12 423 15 65
tel. 12 634 82 82
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl

Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Controllingu
Kierownik: Piotr Muniak
tel. 12 63 48 256
e-mail: piotr.muniak@onkologia.krakow.pl

Dział Badań Klinicznych
Kierownik: mgr Anita Gesing-Bochenek
tel. 12 63 48 487
e-mail: anita.gesing-bochenek@onkologia.krakow.pl


iso lifescience