Apteka szpitalna

Kierownik: mgr farm. Halina Krzystek-Małecka
tel. / fax 12 423 15 49
e-mail: halina.malecka@onkologia.krakow.pl

Apteka organizuje zaopatrzenie szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne i współuczestniczy w prowadzeniu gospodarki tymi produktami. W chwili obecnej apteka posiada następujące działy:

Pomieszczenia, wyposażenie i organizacja apteki spełniają wszelkie normy unijne. Wprowadzony komputerowy system dystrybucji leków i materiałów medycznych pomaga racjonalizować wydatki na farmakoterapię.

Ze względu na charakter Narodowego Instytutu Onkologii w aptece szczególny nacisk położono na uruchomienie nowoczesnej Pracowni Cytostatycznej. Preparaty cytostatyczne przygotowywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami określonymi przez Ogólnopolską Sekcję Farmacji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Dotyczy to zarówno prawidłowości wykonania i oznakowania leków jak i bezpieczeństwa personelu. Roztwory leków cytostatycznych przygotowane są w dawkach indywidualnych dla każdego pacjenta metodą grawimetryczną z pomocą systemu komputerowego. W styczniu 2009r, w związku z przeniesieniem do nowych pomieszczeń Oddziału Chemioterapii Dziennej, została uruchomiona Satelitarna Pracownia Cytostatyków na potrzeby Oddziału.

Apteka bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych w Instytucie przygotowując pełną dokumentację badań klinicznych, wykonując preparaty cytostatyczne, przechowując i prowadząc ewidencję i dystrybucję leków do tych badań.

Ponadto fachowi pracownicy apteki:

Apteka działa w zintegrowanym systemie zarządzania ISO. Od 2009 r w aptece odbywają praktyki wakacyjne studenci polscy i zagraniczni.

Centrala12 422-99-00
Apteka
Kierownik/specyfikiw. 330
Centralna Pracownia Cytostaykóww. 340
Satelitarna Pracownia Cytostaykóww. 373
Magazyn medycznyw. 395
Recepturaw. 375


iso lifescience