Projekty UE

Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów
Małopolski System Informacji Medycznej


Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pllub za pośrednictwem formularza dostępnego na:
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.


Projekty zrealizowane


iso lifescience