Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Roboty

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-01-31
2018-02-15 godz. 12:00
Przystosowanie pomieszczenia na "Magazyn Surowic i Bank Krwi" ZP-271-3/18

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-01-26
2018-03-06 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego ZP-271-12/18
2018-01-11
2018-03-02 godz. 12:00
Dostawa odczynników do badań diagnostycznych ZP-271-2/18
2018-01-09
2018-03-01 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku ZP-271-1/18
2018-02-16
2018-02-26 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora wraz z dostawą pasków testowych do badania ogólnego ZP-271-16/18

Usługi

Wyniki

TematSygnatura
Dostawa drobnego sprzętu medycznego ZP-271-9/18


iso lifescience