Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-03-24
2017-05-08 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora koagulologicznego do celów diagnostyczno-badawczych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ZP-271-25/17
2017-03-14
2017-04-24 godz. 12:00
Dostawa leków ZP-271-18/17
2017-02-24
2017-04-07 godz. 12:00
Dostawa jednorazowego użytku wyrobów medycznych ZP-271-14/17
2017-03-23
2017-03-31 godz. 12:00
Dostawa leków ZP-271-28/17
2017-03-23
2017-03-31 godz. 12:00
Dostawa preparatu do dezynfekcji ZP-271-27/17
2017-03-21
2017-03-29 godz. 12:00
Elementy systemu unieruchomienia pacjenta stosowane w radioterapii i protonoterapii ZP-271-26/17
2017-03-16
2017-03-27 godz. 12:00
Drobny sprzęt laboratoryjny ZP-271-24/17
2017-02-10
2017-03-24 godz. 12:00
Dostawa nici i szwów chirurgicznych ZP-271-12/17
2017-03-15
2017-03-24 godz. 12:00
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych, planowe przeglądy wraz z wymianą zużywalnych części w aparatach do brachyterapii ZP-271-23/17

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-03-16
2017-03-24 godz. 12:00
Całodzienne wyżywienie pacjentów w formie cateringu oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników ZP-271-21/17

Wynikiiso lifescience