Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-06-26
2018-08-03 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego. ZP-271-56/18
2018-06-26
2018-08-03 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym z programów lekowych) ZP-271-57/18
2018-07-18
2018-07-30 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych - nowe leki programowe ZP-271-63/18
2018-06-22
2018-07-30 godz. 12:00
Dostawa odczynników do oznaczania amplifikacji genu HER2 techniką FISH ZP-271-54/18
2018-07-12
2018-07-25 godz. 12:00
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i taśmy do nakrywarki ZP-271-61/18
2018-07-12
2018-07-20 godz. 12:00
Licencja oprogramowania antywirusowego lub wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antywirus Suite ZP-271-62/18

Usługi

Wynikiiso lifescience