Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-09-22
2018-10-31 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: obłożenia operacyjne i klej tkankowy ZP-271-76/18
2018-09-21
2018-10-30 godz. 12:00
Dostawa opatrunków ZP-271-73/18
2018-09-21
2018-10-30 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych - płynów oraz żywienie dojelitowe ZP-271-74/18
2018-09-13
2018-09-24 godz. 12:00
Dostawa aparatury medycznej (komory laminarne, aparaty EKG, optyki, wytrząsarka) ZP-271-71/18

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-09-14
2018-09-26 godz. 12:00
Pogwarancyjna obsługa tomografu komputerowego Somatom Definition ZP-271-72/18


iso lifescience