Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-09-09
2017-10-17 godz. 12:00
Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG ZP-271-66/17
2017-09-19
2017-09-27 godz. 12:00
Dostawa zestawów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych do podciśnieniowej terapii ran wraz z użyczeniem urządzenia do podciśnieniowej terapii ran ZP-271-70/17
2017-09-15
2017-09-25 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych i suplementów diety ZP-271-73/17

Usługi

Wynikiiso lifescience